Heby kommun garanterar inte hemtjänst till visstidsbesökare

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att personer med tillfällig vistelse i Heby kommun inte kommer att kunna garanteras hemtjänstinsatser under pågående Corona covid-19-pandemin.

Personer som i sin hemkommun har beslut om bistånd i form av hemtjänst har enligt 2 kap. 6§ socialtjänstlagen (SoL) rätt att vistas i annan kommun och få samma bistånd. Bestämmelsen är, under normala omständigheter, i grunden en positiv rättighet för fri rörlighet inom landet.

Corona covid-19 medför en hög belastning bland annat på kommunens hemtjänst. I kombination med att Folkhälsomyndigheten uppmanar alla invånare i Sverige att inte göra onödiga resor i syfte att minska smittspridningen så har vård- och omsorgsnämnden i Heby kommun beslutat att man inte garanterar hemtjänst till personer som bara vistas tillfälligt i kommunen.

Beslutet gäller under pågående Corona covid-19-pandemin, dock längst till årets slut.

Relaterat