Heby kommun huvudman för markundersökning i centrala Heby

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde togs beslut om att Heby kommun är beredd att vara huvudman för en markundersökning i centrala Heby. Det handlar om att kartlägga föroreningar i jorden, ett arbete som initierats av Länsstyrelsen.

Området som ska undersökas är en del av fastigheten Stallarna 3, där delar av Bullerbyns förskola och Heby skola, finns idag. Mellan 1926 och 1970 fanns en handelsträdgård på fastigheten och det är föroreningar efter den verksamheten som nu ska undersökas. Handelsträdgården var aktiv under de 25 år som användning av bekämpningsmedel var som allra vanligast i Sverige.

Tidigare har grunda markprover tagits i området och eftersom skolgården till största del är täckt av asfalt och gräs och sanden byts ut vartannat år så är den sammanvägda bedömningen att marken inte utgör någon oacceptabel risk för människors hälsa och miljö.

Nu vill länsstyrelsen göra mer omfattande undersökningar, djupare ner, för att kunna avgöra eventuell utbredning och ta ställning till eventuella åtgärder. Heby kommun har tagit beslut om att vara huvudman för att kunna genomföra denna markundersökning. Nu inväntas ytterligare utredningar innan fortsatt arbete kan planeras.

 

Kontakt
Amanda Nordberg
Markförvaltare
0224-360 18
amanda.nordberg@heby.se