Heby kommun inför anställnings- och inköpsstopp

Kommunstyrelsen i Heby kommun har beslutat att införa stopp för anställningar, inköp och konsulter tillsvidare.

– Det är nödvändigt att fatta detta beslut då Heby kommuns underskott har ökat, och årets resultat kommer att bli ett stort minusresultat. Alla verksamheter inom Heby kommun måste bidra till att minska underskottet, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till beslutet är att delårsrapporten visar att de åtgärder som satts in för att minska kostnaderna inte har fått önskad effekt. Dessutom ökar underskottet hos utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

För att så snabbt som möjligt komma till rätta med det ekonomiska underskottet och skapa så bra förutsättningar som möjligt införs nu stoppet för anställningar, inköp och konsulter inom samtliga verksamheter.

 – Vi gör det här nu för att få ned det allt för höga kostnadsläget i kommunens verksamheter. Det är dock viktigt att samtidigt arbeta med långsiktiga åtgärder för att inte hamna i samma situation igen, och det arbetet pågår redan, säger Emma Burstedt, kommundirektör.

Alla undantag från kommunstyrelsens beslut ska motiveras och stämmas av med överordnad chef. Varje beslut är en avvägning med kommunens invånare i fokus.

 

För mer information kontakta Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 0224-361 14, marie.wilen@heby.se eller Emma Burstedt, kommundirektör, 0224-361 19, emma.burstedt@heby.se

För mer information kontakta
Marie Wilén (C)
kommunstyrelsens ordförande
0224-361 14
marie.wilen@heby.se

Emma Burstedt
kommundirektör
0224-361 19
emma.burstedt@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>