Heby kommun övergår till höjdsystem RH 2000 den 1 januari 2021

Heby kommun kommer att gå över till rikets höjdsystem RH2000 den 1 januari 2021. Berörda är alla verksamheter som använder höjduppgifter i kommunen.

Byte av höjdsystem innebär att kommunen efter den 1 januari kommer redovisa förekommande höjduppgifter i höjdsystemet RH 2000 i kommunens kartdatabas. Heby kommun har redan en tid tillbaka börjat använda höjdsystemet RH 2000 på nya
inmätningar och kartor.

RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem som Lantmäteriet tagit fram. Det blev officiellt 2005 och betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet. Tidigare referenssystem är höjdsystemen RH 70 och RH 00. På grund av landhöjningen
deformeras höjdsystemen under årens lopp, eftersom landhöjningen är olika i olika delar av landet. RH 2000 har en betydligt högre kvalité och noggrannhet än RH 70 och RH 00.

RH 2000 har en annan utgångshöjd än de gamla höjdsystemen (RH 00, också kallat RH 1900, samt RH 70). Därför är det mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör
det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket t ex kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Det går inte att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den tillhör. Skillnaderna mellan de gamla höjdsystem och RH 2000 är så pass stora att de måste beaktas vid alla projekteringar och byggnationer.

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta Kart och mät på Mark- och planeringsenheten i Heby kommun, 0224-36000 eller
kartor@heby.se

Relaterat

Kontakt
Kart och mät, Mark- och planeringsenheten
0224-360 00
kartor@heby.se