Heby kommun på en fin 35:e plats när Sveriges bästa friluftskommun utsågs

Foto: Conny Sjöström

Varje år korar Naturvårdsverket Sveriges bästa friluftskommun och jämför vad kommunerna har för planer för friluftslivet, hur de informerar kring det, hur de samarbetar i frågorna och vad de har för friluftsaktivitet. Heby kommun hamnar på 35:e plats av de 208 kommuner som var med i årets undersökning och fick en totalpoäng på 28,5 av 32 möjliga.

Vårt rika friluftsliv i kommunen är en av våra största tillgångar. Som en effekt av Covid 19 restriktionerna så har närvaron ute i naturen ökat markant, vilket vi tycker är väldigt positivt. Vi som arbetar med friluftslivsfrågor i Heby kommun vill fortsätta satsa på vår gröna infrastruktur då vi ser hur viktig den är för folkhälsan, livskvalitet och platsens attraktivitet säger Stina Röjerås landsbygdsutvecklare, Heby kommun.

Bakom undersökningen står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening