Heby kommun samordnar skolstrukturen

Kommunfullmäktiges beslut om att skolenheter ska centraliseras inom varje ort börjar nu genomföras av barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun. Just nu arbetas det mest intensivt på orterna Harbo, Vittinge och Heby. I Harbo har man börjat att se över lokalbehoven och tittar på de befintliga lokalernas status. I Vittinge arbetas det med en gemensam lösning för förskola och skola där Heby kommun just nu är på väg in i en projektering.

I Heby kommer flera verksamheter att samlas i Heby skolas lokaler. Förvaltningskontoret samt förskoleavdelningarna Junibacken och Villekulla förväntas flytta in i skolans lokaler runt årsskiftet 20/21. Just nu renoveras lokalerna för att skapa trivsamma och pedagogiska utrymmen som flera kan utnyttja.

Alla insatser är en del i arbetet med att centralisera inom orterna i Heby kommun och ska ge bättre möjligheter till samordningsvinster mellan olika verksamheter som förskola, skola och fritidshem.

Alla vårdnadshavare som berörs får kontinuerlig information på UNIKUM och från respektive rektor.