Heby kommun stoppar inköp från Kronfågel

Heby kommun gör nu som flera andra kommuner och stoppar alla inköp från Kronfågel. Detta sedan det framkommit allvarliga brister i hanteringen av kycklingar i samband med slakt.

Heby kommun har tillsammans med kommunerna Knivsta, Tierp och Östhammar ett gemensamt livsmedelsavtal hos grossisten Menigo för inköp av livsmedel. Livsmedlen används i kommunernas offentliga kök som skolor, förskolor och äldreboenden. Vid kommunernas upphandlingar ställs höga krav på djurskydd och specifika krav gällande att endast bedövande slaktmetoder får användas.

Sedan Heby kommun, tillsammans med Knivsta, Tierp och Östhammar kommun har fått kännedom om att hanteringen av kycklingar inte har skett enligt avtalade villkor och krav, samt att djuren har behandlats felaktigt, har kommunerna tillsammans kontaktat Menigo och krävt att alla produkter från Kronfågel med omedelbar verkan tas bort från avtalet.

Kontakt
Katarina Virhammar
Enhetschef kostenheten
katarina.virhammar@heby.se

Anneli Englén
Enhetschef kostenheten
anneli.englen@heby.se