Heby kommun undertecknar löften för klimatet

Uppsala slottLänsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer – region, kommuner, företag och olika organisationer – att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Fredagen den 22 november undertecknar Heby kommun och 29 andra av länets aktörer sina löften vid en ceremoni på Uppsala slott ledd av landshövdingen.

Negativ påverkan på klimatet måste minska, inte bara på global och nationell nivå, utan även regionalt och lokalt. I Uppsala län är utmaningarna många. Fossila drivmedel måste fasas ut, användningen av energi bli effektivare och vår konsumtion mer medveten.

Gensvaret att teckna löften har varit stort. Samtliga kommuner i länet skriver under löften och har alla satt ambitiösa mål för sitt fortsatta klimatarbete. På listan över undertecknare finns även flera privata aktörer och företag med. Från Heby kommun kommer även Apotea att underteckna hållbarhetslöften.
Undertecknarna förbinder sig därigenom att genomföra ett eget urval av åtgärder ur länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram ”Färdplan för ett hållbart län”, som innehåller 21 prioriterade åtgärder.

Följande hållbarhetslöften kommer Heby kommun att underteckna under fredagen:

Åtgärd 1 Öka gång och cykling.
Åtgärd 2 Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten.
Åtgärd 3 Fossilfri arbetspendling och möteskultur.
Åtgärd 6 Fossilfria tjänstefordon.
Åtgärd 13 Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.
Åtgärd 14 Minska klimatpåverkan från måltider.
Åtgärd 15 Inspirera till klimatsmarta val.
Åtgärd 16 Integrera klimat, energi och hållbar utveckling i skola och förskola.

Agenda 2030 Mål 3 Hälsa och välbefinnande Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla Agenda 2030 Mål 6 Rent vatten och sanitet Agenda 2030 Mål 7 Hållbar energi för alla Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Agenda 2030 Mål 14 Hav och marina resurser Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Kontakt
Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
camilla.winqvist@heby.se

Kontakt
Cecilia Irefalk
Pressansvarig kommunikatör
Länsstyrelsen Uppsala län
010-223 33 26
cecilia.irefalk@lansstyrelsen.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>