Heby kommun visar bäst NKI-resultat inom Stockholm Business Alliance

Under 2018 har Heby kommun haft fokus på bemötande, effektivitet och förbättringar i processen av ärenden. Ett arbete som nu visar resultat. Årets upplaga av NKI (Nöjd Kund Index) visar att Heby kommun uppnår värde 80 (maxvärde 100) och har bäst NKI-resultat av alla medlemskommuner i Stockholm Business Alliance.

-Vi är så glada över detta resultat och vi är så tacksamma över att så många har varit med och svarat på frågorna i undersökningen. Det är oerhört värdefullt för oss att kunna se om vi är på rätt väg och om vi jobbar med och utvecklar rätt saker. Men vi nöjer oss inte med detta. Nu kommer vi att fortsätta att utveckla effektiva rutiner kring vår handläggning och bjuda in till Dukat bord där våra företagare får möjlighet att träffa tjänstepersoner från de myndighetsområden som just de behöver vid ett och samma tillfälle, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg på Heby kommun.

NKI bygger på en årlig undersökning som görs med kommunens företag. Alla företag som på något sätt har haft kontakt med kommunens myndighetsutövning under året har möjlighet att vara med i undersökningen och ge sin syn på den hjälp och service som de har fått. I undersökningen bedöms sex myndighetsområden. Det handlar om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Under varje myndighetsområde får företagen göra sin bedömning av information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Heby kommun visar förbättrade resultat när det gäller brandskydd, bygglov, livsmedel och servering. Inga resultat har redovisats när det gäller miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse då svarsfrekvensen har varit för låg. Det myndighetsområde som får bästa betyg är serveringstillstånd (89) och de områden som klättrar mest är brandskydd (från 64 till 74) och livsmedelstillsyn (från 74 till 84). Allra bäst bedömning (86) får Heby kommun när det gäller bemötande. Ett fokusområde där utbildning och utvecklingsdialog har genomförts under året.

Det är mycket viktigt och positivt att företagen anser att servicen förbättrats för bygglov, brandskydd, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. Det ger fler jobb och bostäder och sund och säker mat och dryck. Jag vill rikta ett stort tack till kommunens medarbetare och företagarna för att man tillsammans uppnått detta resultat som gör hela Heby kommun mer attraktiv att vara verksam i och ännu lite bättre, säger Marie Wilén (C), kommunalråd i Heby kommun.

Heby kommuns resultat i NKI 2018
Myndighetsutövning 2017 2018 Betyg Antal svar
Bygglov 73 75 Högt 17
Serveringstillstånd 82 89 Mycket högt 7
Livsmedelskontroll 74 84 Mycket högt 22
Brandskydd 64 74 Högt 20
Totalt 74 80 Högt 71
Inga resultat har redovisats när det gäller miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse då svarsfrekvensen varit för låg.

 

Relaterat

För mer information kontakta Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, 0224-361 21, ann-marie.sundgren@heby.se eller Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 0224-361 14, marie.wilen@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>