Heby kommuns resultat för 2018 bättre än prognos – fortfarande ett mycket allvarligt läge

Heby kommun redovisar ett negativt resultat på 12,1 miljoner kronor för 2018. Det är en förbättring med 15 miljoner kronor jämfört den prognos på minus 27 miljoner kronor som kommunen lämnade under hösten. Det är framförallt nämndernas arbete som förbättrat resultatet med 7 miljoner kronor. Jämfört med höstprognosen har KPA pension ändrat beräkningarna av kommunens pensionsskuld vilket påverkat resultatet positivt med 6 miljoner kronor och byggbonusen från Boverket har påverkat resultatet positivt med 1,6 miljoner kronor.

– Heby kommun är fortsatt i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Vi hade budgeterat ett plus på 20 miljoner, men resultatet avviker med 32 miljoner. Det återstår mycket att göra. Nämnderna har nu beslutat om detaljbudgetarna för 2019 och arbetar med att få balans i ekonomin. Vi måste minska kostnaderna för att pengarna från skattebetalarna ska räcka, säger kommunalråd Marie Wilén (C).

Vård- och omsorgsnämnden överskrider sin nettokostnadsram i helårsresultatet med 18,5 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna återfinns inom äldreomsorgen, minus 13 miljoner kronor, vilket förklaras av höga kostnader för övertid, mertid och sjuklönekostnader samt konsultkostnader för hälso-och sjukvårdspersonal. Individ- och familjeomsorgen, minus 10,3 miljoner kronor, vilket förklaras av en fortsatt ökning av antalet placeringar inom vuxen/missbruk och barn/ungdom samt en ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd. Verksamheten för funktionsnedsatta har en positiv avvikelse på 4,7 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden överskrider sin tilldelade nettokostnadsram med totalt 20,4 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna återfinns inom förskoleverksamheten, 5,8 miljoner kronor, inom grundskoleverksamheten, 8,7 miljoner kronor, och inom gymnasieverksamheten, 6,3 miljoner kronor.

Samtliga nämnder som redovisar negativt resultat arbetar med åtgärdsplaner för att säkerställa ekonomi i balans på kort och lång sikt. Samtidigt arbetar kommunen med fem kommunövergripande områden för att  snabbt säkerställa att besparingsåtgärder sätts in. Dessa fem fokusområden är attraktiv arbetsgivare, hållbar struktur i växande kommun, nya arbetssätt/digitalisering, ordning och reda i ekonomin samt övergripande interna frågor. Kommunstyrelsen beslutade under hösten om anställnings-, inköps- och konsultstopp för hela kommunen. Beslutet gäller tillsvidare.

– Kommunens förtroendevalda och medarbetare har stora utmaningar framför sig. Ekonomin behöver stabiliseras och stärkas samtidigt som medborgarnas behov ska tillgodoses. Vi måste göra detta arbete tillsammans med nya alternativt flera arbetssätt, mer kunskap och samarbete, effektiviseringar och olika strukturförändringar, säger Marie Wilén.

Resultat 2018

Kontakt

Marie Wilén (C), kommunalråd
0224-361 14
marie.wilen@heby.se

eller

Ylva Opard, ekonomichef,
0224-360 21
ylva.opard@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>