Grundsärskola

Grundsärskolan är en nioårig skolform. Grundsärskolan har en inriktning med ämnen motsvarande grundskolan, men även en inriktning för elever med större funktionsnedsättningar då man läser ämnesområden som inte är så teoretiska. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen läggs upp efter varje elevs förutsättningar och behov. Eleverna får längre inlärningstid än i grundskolan i och med att arbetstakten är långsammare. Möjlighet finns också att arbeta mot grundskolans kursplanemål i de ämnen där det bedöms rimligt.

Vem har rätt att gå i grundsärskola?
Grundsärskolan finns för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Även elever med betydande och bestående förvärvad hjärnskada har rätt till grundsärskola.

Fritidsverksamhet
Vi har fritidsverksamhet för barn under 12 år samt fritidsklubb för ungdomar över 12 år och uppåt. Verksamheterna bedrivs i samma lokaler som grundsärskolan och är öppna i anslutning till skoldagen samt vid lov.

Relaterat

Kontakt

Sjuk och friskanmälan
0224-40 07 85

Carina Kristoffersson
Skolkurator
0224-360 73 (arbetar måndag-onsdag)

Mari Storm
Skolsköterska
0224-361 82

Besöksadress
Skolgatan 7, Heby

Postadress
Heby kommun
Heby skola
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>