Grundsärskola

Grundsärskolan är en nioårig skolform som omfattar grundsärskola och träningsskola med respektive kursplaner. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen läggs upp efter varje elevs förutsättningar och behov. Eleverna får längre inlärningstid än i grundskolan och arbetstakten är långsammare. Möjlighet finns också att arbeta mot grundskolans kursplanemål i de ämnen där det bedöms rimligt.

Träningsskola
Träningsskolans kursplan är mindre teoretiskt inriktad än grundsärskolans. Undervisningen är mycket individuellt anpassad och läggs upp efter varje elevs förutsättningar och behov.

Vem har rätt att gå i grundsärskola?
Grundsärskolan finns för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Även elever med betydande och bestående förvärvad hjärnskada har rätt till grundsärskola.

Fritidsverksamhet
Vi har fritidsverksamhet för barn under 12 år samt fritidsklubb för ungdomar över 12 år och uppåt. Verksamheterna bedrivs i samma lokaler som grundsärskolan och är öppna i anslutning till skoldagen samt vid lov.

Relaterat

Kontakt

Sjuk och friskanmälan
0224-40 07 85

Rektor
Ulrika Karlsson
Rektor Heby skola F-6 samt grundsärskolan
0224-362 61
ulrika.karlsson@heby.se

Biträdande rektor
Linnea Steen
0224-362 75
linnea.steen@heby.se

Besöksadress
Skolgatan 7, Heby

Postadress
Heby kommun
Heby skola
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>