Heby tappar ytterligare i ranking om företagsklimatet

När Svenskt Näringsliv redovisar årets ranking för företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner placerar sig Heby kommun på plats 256, en försämring med åtta placeringar från 2020. Vi når betyget 3,1 vilket innebär godtagbart.
– Det här är en tråkig utveckling och resultatet är inte okej. Vi gjorde en kraftsamling med Företagarna redan i våras och tillsammans jobbar vi nu för att vända detta. Ett gott företagsklimat är ett villkor om vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas, säger Emma Burstedt, kommundirektör.

Rankingen bygger på en årlig enkät som till största del görs med Svenskt näringslivs medlemsföretag. Utöver den totala rankingen så rankas också varje fråga för sig och här finns en del ljusglimtar. ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” visar en märkbar förbättring och klättrar 51 placeringar. Även ”Konkurrens från kommunen” visar ett bättre resultat och klättrar 34 placeringar. Sämre går det för ”Service och bemötande” som tappar 30 placeringar och för ”Dialog mellan företag och beslutsfattare” som tappar 15 placeringar.

Spännande samarbete mellan skola och näringsliv
På frågan om vad företagarna tycker att kommunen bör prioritera ligger fler bostäder och snabbare handläggning i topp. Därefter kommer bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, bättre dialog mellan kommunen och företagen, ökad trygghet och ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

– Flera av dessa frågor finns med som prioriterade förbättringsområden i vår näringslivsstrategi och här pågår flera projekt. Ett exempel på fin samverkan mellan skola och näringsliv är att vi under hösten samarbetar med Företagarna kring praoplatser för våra högstadieelever. Praon är viktig för eleverna och deras framtida studie- och yrkesval och det är samtidigt viktigt för företagen att visa upp sig för framtida arbetskraft och bidra till en bättre kunskap om vårt variationsrika näringsliv, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

Företagarna bjuder in till möte i utmanande frågor
En annan utmaning för oss är upphandling och här har Företagarna nu tagit initiativ och bjudit in företagen till ett möte som kommer att handla om både upphandling och tillgången på el. Till mötet är representanter från både Heby kommun och Sala-Heby Energi inbjudna för att berätta mer om upphandling och framtidens el och för att svara på företagarnas frågor.

– Det här är ett jättebra initiativ av Företagarna som möjliggör en intressant dialog om så viktiga frågor, säger Ann-Marie Sundgren.

Tillsammans vänder vi detta
Nu fortsätter både det interna arbetet med förbättringar och effektiviseringar och samarbetet med Företagarna som vi kom överens om i våras.

– Vi har ett gemensamt mål och det är att vi ska förbättra företagsklimatet i Heby kommun. Det finns så mycket styrka, entreprenörskap och vilja i den här kommunen och det ska vi ta tillvara på. Tillsammans är det avgörande ordet. Tillsammans vänder vi detta, säger Marie Wilén (C), kommunalråd.

Relaterat