Hebylantbrukare är Årets svenska Östersjöbonde

Gustav Lind, Generalsekreterare WWF och Årets svenska Östersjöbonde Louise Gårdenborg.

Vi säger stort grattis till Louise Gårdenborg, Gårdsjö lantbruk, som har utsetts av Världsnaturfonden (WWF) till Årets svenska Östersjöbonde. Priset delas ut varje år till en bonde som genom sitt sätt att arbeta bidrar till minskad påverkan på Östersjön.

I år står hästnäringens påverkan i centrum för priset. Det finns idag 350 000 hästar i Sverige och gödsel från dessa kan bidra till övergödning i sjöar och hav om det inte hanteras på rätt sätt. Louise Gårdenborg använder stallgödsel från Julmyra Horsecenter till sin mark för att förbruka och få ut den fosfor som det innehåller. Detta bidrar aktivt till minskad övergödning.
– Det är jättekul att arbetet uppmärksammas. Gården är under ständig utveckling och det har varit kul att ta vid ett aktivt jordbruk och få sätta sin egen prägel på det, säger Louise Gårdenborg.

Engagerad i vattenfrågor
Louise är femte generationen på Gårdsjö lantbruk, tog över gården 2019, och bedriver idag både skogs- och lantbruk. Hon är i grunden utbildad till civilingenjör och är mycket engagerad i vattenfrågor. Ständig jakt efter ny information, kunskap och lärande gör att hon har ett helhetstänk och driver sitt företag därefter.
– Att få ett sådant här fint pris motiverar mig att fortsätta arbeta i samma anda. Jag vill också passa på att tacka alla som är involverade i mitt lantbruk, framför allt mina föräldrar, säger Louise.

Heby kommuns miljöstrateg Lina Salomonsson passade också på att gratulera Louise Gårdenborg till utmärkelsen.

Bra dialog ger bra resultat
Hon poängterar också hur viktigt det är med alla sina kontakter för att hon ska kunna driva och utveckla sitt lantbruk. Hon lyfter fram grannar, vänner och nationell rådgivning.
– Det är viktigt att vi skapar förändring tillsammans. Allt från maskinutvecklare till forskare behövs i detta arbete. Har vi en bra dialog så får vi bra resultat. Det roligaste med att driva den här gården är att inget sitter fast, vi vågar testa saker och får till konkreta lösningar. Det går inte alltid vägen men då har vi ändå testat, säger Louise Gårdenborg.

Louise mottog priset under högtidliga former hemma på gården i Gårdsjö under torsdagen. Utdelare var Världsnaturfondens generalsekreterare Gustav Lind.
Louise och hennes gård kommer representera Sverige i WWF:s regionala tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

 

Juryns motivering till årets pris är:
Louise Gårdenborg på Gårdsjö lantbruk får priset för att hon genom sin samverkan med Julmyra Horse Center är ett föredöme för att visa hur hästgödsel kan förvandlas från ett problem till en viktig näringsresurs i jordbruket. Genom at ta emot stallgödsel från 200 hästar minskar risken för läckage från hästanläggningen till Julmyrabäcken och näringsämnena kommer till nytta i odlingen lokalt. Louise är också en samlande kraft i åtgärdsarbetet för minskad övergödning och tillsammans med verksamhetsutövare och boende i avrinningsområdet arbetar hon för att åtgärder ska utföras där de bäst behövs.

WWF, SLU, LRF och vattenrådgivare ingår i juryn som var enhällig i sitt beslut.

Relaterat