Höga betyg till Heby kommun i NKI

Heby kommun får höga betyg när de lokala företagen fått tycka till om kommunens service. Det står klart när den årliga NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) för 2019 presenteras.

Heby kommun får ett totalt NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 72 vilket motsvarar högt betyg. I mätningen ingår betyg på myndighetsområden som exempelvis brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Inom varje myndighetsområde sätts också betyg på service i olika kategorier som exempelvis tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Både när det gäller myndighetsområden och serviceområden får Heby kommun fina betyg där bygglov ligger högst när det gäller myndighetsområden med NKI-värde 72 och bemötande får värde 78 när det gäller service.

– Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla företag som betygsatt oss i undersökningen. Det betyder mycket för vårt utvecklingsarbete som pågår hela tiden. Sedan är vi naturligtvis glada över att få höga betyg och att våra företagare är nöjda med det arbete som vi gör, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

Serviceområdena inom NKI är alla berörda i den näringslivsstrategi som beslutades av kommunfullmäktige i vintras. Genom framtagandet av strategin identifierades ett antal utvecklingsområden för Heby kommun och här står service, bemötande och effektivitet i fokus.
– Vi fortsätter exempelvis att utveckla vårt koncept Dukat bord, där företagare kan boka en tid och träffa alla berörda tjänstepersoner i ett ärende samtidigt. Det har blivit en mycket populär och effektiv mötesplats, säger Ann-Marie Sundgren.

I maj kommer mer detaljerad information om resultatet i NKI-undersökningen och då kommer en mer djupgående analys att göras.
– Då får vi möjlighet att gå på djupet ordentligt och utvärdera vårt resultat. Då kan vi också se hur vi kan förbättra vår service ytterligare, säger Ann-Marie Sundgren.

Relaterat

Kontakt
Ann-Marie Sundgren
Näringslivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se