Information från barn- och utbildningsförvaltningen gällande avgifter

Barn- och utbildningsförvaltningen får just nu många frågor gällande avgiftslättnader i förskola och fritidshem på grund av de rådande omständigheterna med Corona covid-19. I dagsläget har Utbildningsnämnden valt att avvakta beslut om eventuella lättnader i avgift för förskola och fritidshem.
Vårdnadshavare med barn/elever placerade i Heby kommuns förskolor och fritidshem uppmanas att betala sina fakturor som vanligt för att undvika förseningsavgifter och/eller inkassokrav. Vidare information kommer när eventuella beslut tas i ärendet.