Information om Corona covid-19

Vi får just nu en del frågor och funderingar kring information om smitta av Corona covid-19 i Heby kommun. Det vi vet idag är att vi nationellt har en allmän smittspridning i samhället och bland de fall av Corona covid-19 som har konstaterats i Uppsala län finns personer som har sin anställning hos Heby kommun. Av hänsyn till sekretess lämnar Heby kommun inte ut uppgifter om exakt var dessa medarbetare har sin anställning. Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer och samverkar med Regionens smittskydd.

Det allra viktigaste idag är att vara noga med handhygién, vara hemma om man är sjuk eller har symtom, hålla sina barn hemma om de är sjuka eller uppvisar symtom och inte hälsa på familj och släkt som är över 70 år eller tillhör riskgrupp på något annat sätt.
På så sätt är vi rädda om varandra och bidrar allra bäst till en minskad smittspridning.