Information om corona covid-19

Sidan har uppdaterats: 18 mars 15.30

I korthet

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 väcker många frågor hos allmänheten.

Heby kommun håller sig uppdaterad om utvecklingen och samarbetar med länsstyrelsen, regionen och andra ansvariga myndigheter.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Se länkar längre ner.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Heby kommuns verksamheter håller öppet om inget annat meddelas. Här under hittar du en förteckning över de verksamheter som meddelat avvikelser:

 • Från och med den 24 mars håller Medborgarservice stängt på grund av personalbrist. Medborgarservice fortsätter att ha telefon och e-postfunktion öppen.
 • Den 23 mars meddelade skolverket att alla nationella prov ställs in under vårterminen 2020.
 • Från och med 19 mars gör biståndshandläggarna bara prioriterade besök. Gäller i första hand till 31 mars.
 • Från och med 18 mars bedrivs all vuxenutbildning på distans i Heby kommun.
 • Från och med 16 mars gör rehabgruppen endast prioriterade hembesök. Hjälpmedel går inte att lämna tillbaka förrän tidigast 30 mars.
 • Från och med 16 mars ställer Heby Arena och Minken i Morgongåva in alla aktiviteter för äldre tillsvidare.
 • Från och med 13 mars råder besöksförbud råder på alla våra vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden.
 • Från och med 13 mars är våra Mötesplatser för seniorer och Väntjänsten stängda tillsvidare.
 • Biblioteken har ställt in all sin programverksamhet till och med 30 mars.

 

Om du har symtom

Symtom för corona covid-19 kan vara:

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma och begränsa kontakter med andra om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

Extra viktigt är det att alla som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Anhöriga ska inte göra besök på våra vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Besöksförbud gäller tillsvidare på våra vård- och omsorgsboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Om du har allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Om du har symtom, läs på webbplatsen 1177 Vårdguiden om hur du ska göra

 

Begränsa sociala kontakter

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även övriga riskgrupper som personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar, diabetes och cancer.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Regeringen har dessutom beslutat att sammankomster med fler än 500 personer inte får hållas. Heby kommun gör bedömning från fall till fall när det gäller sammankomster för färre personer där Heby kommun är arrangör. Aktuell information publiceras alltid på www.heby.se. För övriga evenemang i kommunen ansvarar varje arrangör.

 

Belasta inte sjukvården i onödan

De flesta som drabbas av coronaviruset blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Coronavirus/covid19 – Behöver jag ringa vården? – gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

 

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips från Folkhälsomyndigheten på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta, snuva, halsont, huvudvärk eller muskel- och ledvärk. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
 2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Relaterat