Information om vaccineringen mot covid-19

Om allt går enligt plan så startar vaccinationen mot covid-19 i Heby kommun inom kort. Det är Region Uppsala som ansvarar för att planera turordningen av vaccinationerna och de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccin först. Först ut är boende på våra vård- och omsorgsboenden och äldre som har hemtjänst. Därefter följer de som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen och efter det vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att prioriteras. Då kommer vaccin också att erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen och övriga personer som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka.

Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län kommer sedan att ske löpande under det första halvåret av 2021. Du kan inte boka tid för vaccinering nu, regionen kommer att informera om när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Aktuell information om vaccinering mot covid-19 i Uppsala län hittar du på
1177 Vårdguiden-Region Uppsala

Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinering mot covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Relaterat