Information till dig som inte väljer att studera vidare på gymnasiet i höst

Barn, ungdom och familjKommunen har enligt skollagen en skyldighet att identifiera, kontakta och erbjuda åtgärder till ungdomar som är under 20 år och som hoppat av eller inte påbörjat en gymnasieutbildning. Detta kallas för kommunernas aktivitetsansvar (KAA).

Vi som jobbar med  KAA i  Heby kommun vill hjälpa er framåt! Att fortsätta studera efter grundskolan är ett viktigt steg mot att bli självständig och självförsörjande. Vägen dit kan se väldigt olika ut och tillsammans tittar vi på olika möjligheter utifrån din ungdoms förutsättningar. Vi hjälper er att komma igång och hitta en väg framåt, antingen tillbaka till utbildning eller någon annan väg som passar din ungdom.

Vi kan erbjuda kontakt med en SYV (studie- och yrkesvägledare) som kan hjälpa ungdomen tillbaka till studier på ett sätt som fungerar för honom eller henne. Ungdomen kan få hjälp att skriva in sig på arbetsförmedlingen, samt skriva CV och personligt brev. Vi kan hjälpa till att hitta en praktikplats för att få en möjlighet till arbetslivserfarenhet samt att prova på yrken som intresserar en. Vi erbjuder också andra aktiviteter för att komma närmare studier,arbete, eller för att få en social tillvaro. Vi utgår alltid från varje enskild ungdoms behov och önskemål.

Vi vill gärna ha kontakt med er för att se om det är något som vi kan hjälpa till med. Hör av er!

Vi som jobbar med KAA i Heby kommun är:

Tomas Hansson, 0703-69 56 92, tomas.hansson@heby.se

Louise Frändberg, 0736-55 83 83, louise.frandberg@heby.se

Johanna Stålhand, 0702-88 69 28, johanna.stalhand@heby.se