Information till elever och vårdnadshavare kring Cororna covid-19 och skolstart

Vårterminens skolstart har startat upp tryggt och bra. Förväntansfulla och glada elever har tyckt det varit kul att träffa sina kamrater och vara tillbaka i skolan. Vårterminen började med en extra studiedag för eleverna i årskurs 7-9. Medarbetarna för de årskurserna använde dagen för att planera ytterligare åtgärder för att minimera smittspridning i skolan både för elever och medarbetare. De förberedde också en eventuell framtida distansundervisning för dessa årskurser. I Heby kommun är det inte upp till varje enskild högstadieskola att ta beslut om distansutbildning utan det beslutet tas av utbildningsnämnden.

Följande åtgärder gäller från och med den 11 januari 2021 för hela Grundskolan. Några av åtgärderna är
specifika för årskurs 7-9 samt för moderna språk i årskurs 6.

Undervisning och planering
• Veckovisa uppföljningsmöten hålls med rektorer och fackliga representanter.
• Rasterna hålla utomhus så långt som möjligt.
• Simundervisningen pausas i två veckor, nytt beslut tas den 21 januari.
• Moderna språk ställs in under två veckor, nytt beslut tas den 21 januari.
• Idrottslektioner hålls utomhus i så hög grad som möjligt.
• Elever ska i så hög utsträckning som möjligt inte blandas i grupper eller byta plats med varandra.
• Utvecklingssamtal genomförs digitalt/telefon eller utomhus.
• Föräldramöten hålls digitalt.

Lokaler
• Lokaler vädras mellan olika lektioner.
• Ytdesinfektion används på arbetsplatser/bänkar mellan olika grupper.
• Ventilationen ska användas större delar av dygnet.
• Handtvätt och/eller handsprit ska finnas i alla undervisningslokaler.
• Skolorna ska se över alternativa arbetsplatser.
• Max antal personer som kan vara i ett arbetsrum kommer att anges med skyltning.
• Vattenkokare och mikrovågsugnar placeras ut för att få till fler matplatser för medarbetare.

Matsalen
• Några klasser får äta lunch i klassrummen.
• Andra ytor kommer att ställas iordning för lunch.
• Lunchtider kommer att förändras.
• Flödet i matsalen kommer att ses över.

Skolskjutsar
• Antalet bussar utökas för att glesa ut antalet personer som är på bussarna samtidigt.

Det är nu extra viktigt att vi tillsammans hjälps åt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Dan Bergqvist                                                                             Susanne Sverkersson
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen                  Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen