Information till vårdnadshavare i Heby kommun med anledning av pandemin Corona covid-19

Vi får just nu mycket frågor och funderingar kring information om Corona covid-19 och läget på våra skolor och förskolor. Det vi vet idag är att vi nationellt har en allmän smittspridning i samhället av Corona covid-19. Eftersom att få personer nu testas är det svårt att med säkerhet veta vem som är smittad och inte. Heby kommun kommer därför inte att gå ut med information om misstänkta fall av Corona covid-19 på skolor och förskolor då detta skulle handla om spekulation.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Om bekräftade fall skulle dyka upp på skolor och förskolor i kommunen kommer vi att samverka med Regionens smittskydd och följa deras instruktioner om åtgärder och information.
Det allra viktigaste idag är att vara hemma om man är sjuk eller har symtom och hålla sina barn hemma om de är sjuka eller uppvisar symtom. På så sätt är vi rädda om varandra och bidrar allra bäst till en minskad smittspridning.

Dan Bergqvist, skolchef