Information till vårdnadshavare med barn i förskola och skola

Nu kämpar vi tillsammans vidare för att minska smittspridningen av Corona covid-19

Tyvärr fortsätter situationen med Corona covid-19 och vi måste hålla i och hålla ut för att tillsammans minska smittspridningen och vara rädda om varandra.

Inom förskolan och skolan fortsätter vi med de åtgärder vi vidtog under våren för minskad smittspridning som handtvätt, handsprit, minskad trängsel och mycket utomhusaktiviteter. Eftersom det handlar om en samhällssmitta är det av största vikt att vi följer dessa råd både i förskolan och utanför.

Den kanske allra viktigaste åtgärden är att stanna hemma när man är sjuk. Är ditt barn sjukt ska det vara hemma från förskolan.
Har ditt barn symtom som snuva, hosta, halsont, feber eller huvudvärk, symtom som kan vara covid-19, ska ditt barn vara hemma.
Om ditt barn går i årskurs 4 eller uppåt kan du boka tid för provtagning på 1177.

Ditt barn behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
Om ditt barn får ett positivt provsvar på Corona covid-19 ska det vara hemma minst sju dagar från första symtom och fram till att det har varit symtomfritt i två dagar.

Vi uppskattar verkligen att ni samarbetar med oss kring detta och att vi gemensamt jobbar vidare för att minska smittspridningen.

Med vänlig hälsning
Dan Bergqvist, skolchef i Heby kommun