Information till vårdnadshavare: Nya rutiner införs i förskolan med anledning av Corona covid-19

Med anledning av Corona covid-19 och vårt arbete med att begränsa smittspridning kommer förskolorna i Heby kommun att införa nya rutiner från och med måndagen den 27 april.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till förskolan för att hämta eller lämna ditt barn.

Nya rutiner som gäller från och med måndagen den 27 april: 

  • Personalen lägger upp all mat till barnen.
  • Fler aktiviteter sker utomhus.
  • Hämtning och lämning sker i möjligaste mån utomhus. Behöver barnet lämnas tidigt tar ansvarig pedagog emot vid ytterdörren.
  • Föräldramöten, visning av förskolor, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda.
  • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Den som har funderingar över sitt barns inskolning under våren är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
  • Att jobba med god handhygien är en självklarhet för oss och vi förutsätter att det är lika självklart i barnens hemmiljö.

Tack för gott samarbete!

Med vänlig hälsning
Dan Bergqvist, skolchef

Kontakt
Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se