Information till vårdnadshavare och skolpersonal med anledning av utbrottet av det nya Coronaviruset, covid-19

Uppdaterad information 11 mars

Förtydligande information till skola och förskola om covid-19

I Heby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendation, ur ett smittskyddsperspektiv, kvarstår. Friska elever och personal ska gå till skolan. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom även milda att stanna hemma och att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta. Elever och personal bör vara uppmärksamma på symtom som torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Om en elev eller personal på en skola upptäcks med infektionen görs en normal smittspårning av smittskyddsläkare, som bedömer om någon elev eller personal på skolan behöver vara hemma eftersom hen har varit utsatt för en risk för smitta. De individer som hittas i smittspårningen kommer att få instruktion om självkarantän för att minska risken för smittspridning. Skola eller skolledning rekommenderas att inte göra några egna bedömningar eller ta några egna beslut.

Sveriges beredskap och metoder för smittspårning för att förhindra smittspridning är god och effektiv och det finns därför inte någon anledning att stänga skolor, även om fall av smittade elever och personal uppstår på skolor. Det finns inte heller någon anledning för friska barn och frisk personal, oavsett om de har vistats i utsatta områden eller inte, att stanna hemma från skolan.

I framtiden kan situationen förändras och då återkommer Folkhälsomyndigheten med en ny bedömning.

Folkhälsomyndigheten 2020-03-06

Information 2 mars
Med anledning av Coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Heby kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:
• Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där Coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
• Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
• Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

Vid förändrat läge
Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

Mer information finns också på Folkhälsomyndigheten

Om du har allmänna frågor om Corona, hur myndigheterna hanterar situationen eller känner oro, ring 113 13.

Med vänlig hälsning
Dan Bergqvist, skolchef

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se