Internationella suicidpreventiva dagen – låt oss störa döden

Stör dödenIdag, den 10 september, är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att lyfta det så viktiga arbetet med att förhindra självmord.

Årligen tar i genomsnitt 50 personer i Uppsala län sitt liv. Från 1980-talet och framåt sjönk suicidsiffrorna årligen, men de senaste 20 åren har ingen förbättring skett. I gruppen barn och unga 15–24 år har i stället en årlig ökning konstaterats sedan mitten av 1990-talet.

Liv och hälsa ung-enkäten från 2019 visar att cirka 20 procent av alla pojkar och cirka 35 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka 7 procent av alla pojkar och cirka 13 procent av alla flickor i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de har genomfört ett suicidförsök.

Samverkan för att förebygga självmord
Suicid och suicidförsök kostar Uppsala län cirka 65 miljoner kronor årligen. För de drabbade familjerna kan tragedin inte räknas i pengar. Ett suicidpreventivt arbete behövs och det behöver bedrivas av de flesta av samhällets aktörer. Det här förutsätter samarbete och samverkan. Förra året anordnade Region Uppsala, tillsammans med Uppsala kommun, en suicidpreventiv konferens i Uppsala för att stimulera till samverkan. Under 2019 jobbar länets samtliga kommuner tillsammans med regionen med att ta fram stöd och vägledning kring hur ett suicidpreventivt arbete kan utformas och se ut i Uppsala län.

Stör Döden
För att extra uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen vill vi uppmärksamma alla på Stör döden, www.stordoden.se, en hemsida som ger konkreta tips på hur vi kan störa döden. Vad kan du säga? Vad kan du göra? Vad ska du vara uppmärksam på? Genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt och lyssna på svaret kan liv räddas och förändras. 9 av 10 som överlevt ett självmordsförsök frågar sig efteråt: ”Hur kunde jag tänka så?”. Så låt oss med samlade krafter störa döden.

Relaterat

Kontakt

Mina Hagenvall
Närvårds- och uppföljningsstrateg
0224-363 53
mina.hagenvall@heby.se

1177.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>