Jobba i Heby kommun – Personalenheten är ett stöd för alla verksamheter

Mats Jällrud, personalchef på Heby kommun.

Personalenheten på Heby kommun är en nio personer stark enhet med lång erfarenhet, mycket kunskap och en härlig teamkänsla. Uppdraget är att vara en stödenhet till kommunens kärnverksamhet och här finns organisationsutvecklare, HR-specialister och löneadministratörer.

Arbetet handlar om att driva och samordna frågor kring arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning, anställningsvillkor och samverkan. Enheten stöttar chefer i personal- och lönefrågor och ser till att rätt person får rätt lön vid rätt tillfälle. Just nu pågår ett spännande arbete med att strukturera upp enhetens uppdrag i tre områden: Friska arbetsplatser – Lika villkor och Unika medarbetare – Kompetensförsörjning och utveckling.

– Jag brukar säga att vi har länets bästa HR- enhet och jag brukar inte skryta! Vi är ett glatt gäng som trivs ihop. Jag vet att medarbetarna uppskattar att de får ta stort eget ansvar i en bredd av arbetsuppgifter vilket gör att de ständigt utvecklas och lär sig nya saker. Vi stöttar varandra med tid och kunskap och man behöver aldrig känna sig ensam i svårare frågor. För mig och mina medarbetare är det också viktigt att vårt arbete bidrar till samhällsnytta – alla de verksamheter i kommunen som vi stödjer gör skillnad för kommunens medborgare varje dag, säger Mats Jällrud, personalchef på Heby kommun

Just nu söker personalenheten i Heby kommun en HR-specialist som vill arbeta med operativt chefsstöd till Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla HR-specialister har också ett kommunövergripande ansvarsområde.

– Vi ser att vår nya kollega kommer att ha ett övergripande ansvar inom något av områdena arbetsmiljö, lönebildning eller rekrytering. Eftersom vi just nu gör en översyn av fördelningen av arbetsuppgifter mellan HR-specialisterna, finns viss möjlighet att påverka arbetsuppgifterna utifrån kompetens och önskemål. Så kom in med din ansökan – så ses vi förhoppningsvis på en intervju säger Mats.

Ansök tjänsten via länken nedan

Kika gärna in vår Instagramvecka på @jobbaihebykommun

Relaterat