Klass 2 på Heby skola provar på samhällsplanering

Det är ingen lätt uppgift att bygga ett fungerande samhälle. Det är många delar som måste finnas för att invånarna ska kunna bo och leva i ett samhälle. Det har klass 2 på Heby skola fått erfara. Under våren har de jobbat med samhällsplanering och i grupper har de fått skapa sitt eget drömsamhälle.
– Alla grupper fick 100 byggpoäng att bygga ett samhälle av. En skola kostade kanske 15 poäng, bostäder 30 poäng och så vidare. Ingen grupp fick bygga för mer än 100 poäng. Detta gjorde att eleverna ställdes inför många val. De kunde inte få allt och diskussionerna inom gruppen blev många, säger Maria Pettersson, lärare i klass 2A på Heby skola.

Aryan Bahrami Löfstrand visar upp sin grupps samhälle som inrymmer allt från räddningstjänst och skola till kommunhus och bank.

Aryan Bahrami Löfstrand visar upp sin grupps samhälle som inrymmer allt från räddningstjänst och skola till kommunhus och bank.

Skola, förskola och räddningstjänst högt på prioriteringslistan
När samhällena var färdigplanerade var det dags för byggnation. Eleverna använde återvunna förpackningar för att skapa det samhälle de hade planerat.
– Det svåraste var vägar och övergångsställen så att alla skulle kunna gå överallt. Sedan fick vi så mycket hus och annat så det blev inte så mycket gräs och plats för lek över, berättar Aryan Bahrami Löfstrand när han visar upp samhället som hans grupp byggt upp.
Prioriterade områden i samtliga samhällen som skapats är skola, förskola och räddningstjänst. Sedan är variationen stor när det gäller antalet bostäder, tillgång till butiker och andra företag och grönområden.
– Det har varit väldigt roligt att se utvecklingen. När vi började prata om drömsamhällen kretsade mycket kring vatten- och lekland. När vi under arbetes gång har diskuterat samhällsfunktioner och vad som behöver finnas i ett samhälle har elevernas prioriteringar förändrats, säger Maria Pettersson.

Landskapsarkitekt Hanna Löfstrand visade upp en plankarta över skolområdet för Heby skola. Eleverna fick hjälpas åt att identifiera olika byggnader och grönområden på kartan.

Landskapsarkitekt Hanna Löfstrand visade upp en plankarta över skolområdet för Heby skola. Eleverna fick hjälpas åt att identifiera olika byggnader och grönområden på kartan.

Besök från mark- och planeringsenheten
För att visa upp sina arbeten och för att diskutera Heby kommuns samhällsplanering bjöd klass 2 in Johan Ovsiannikov, samhällsplanerare med ansvar för översiktsplanen, och Hanna Löfstrand, landskapsarkitekt på besök. Johan och Hanna berättade om sina jobb och om hur arbetet med samhällsplanering fungerar i kommunen. Med stor entusiasm visade eleverna upp sina projekt och gav Johan och Hanna flera tips och idéer att ta med sig till kommunens arbete.
Eleverna fick också ta del av en plankarta för skolområdet där de kunde identifiera byggnader och andra områden. De fick också veta mer om vad som krävs av planeringen om något skulle behöva byggas om eller byggas till.

Med hjälp av återvunna förpackningar har eleverna skapat sina egna samhällen.

Med hjälp av återvunna förpackningar har eleverna skapat sina egna samhällen.

Nu ska klass 2 jobba vidare med tankar om hur Heby kan utvecklas och vad som skulle kunna göra Heby till en ännu attraktivare bostadsort. När arbetet är klart har klassen lovat att skicka in sina tankar och idéer till Johan Ovsiannikov som kan ta med sig dessa i sitt arbete med översiktsplanen för hela Heby kommun.

Vårt samhälle är en del av ett utbildningsmaterial från UF (Ung Företagsamhet) som skolorna i Heby kommun just nu har möjlighet att jobba med. Vårt samhälle riktar sig i första hand till klass 2. Klass 5 har möjlighet att jobba med ett material som har temat Se möjligheterna och klass 8 har möjlighet att jobba med materialet Min framtid och ekonomi. Utbildningssatsningen har möjliggjorts med hjälp av stöd från Företagarna i Heby kommun.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>