Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling som syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

  • Den sociala berör människors livsbetingelser i samhället, exempelvis hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, och möjligheterna att förbättra dem.
  • Den miljömässiga innebär att skapa långsiktiga förutsättningar för vår miljö, där den biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras, så att kommande generationer kan leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten.
  • Den ekonomiska handlar om att uppnå en positiv ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser.

Relaterat