Allmänna val

Allmänna val

Allmänna val hålls i Sverige vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. I valen utser väljarna sina företrädare som ska representera dem i de beslutande församlingarna under den kommande mandatperioden.

Den allra största möjligheten att vara med och påverka kommunens utveckling är därför att delta i de politiska valet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till EU-parlamentet

Vart femte år hålls i Sverige, liksom i övriga medlemsländer, val till EU-parlamentet, den enda av EU:s institutioner som är direktvald. Alla som är medborgare i ett EU-medlemsland och folkbokförda i Sverige får rösta i Sverige.

Nästa val till EU-parlamentet äger rum 2024.

Relaterat