Rösträkning

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Preliminär rösträkning i vallokalen

När vallokalen stänger klockan 21.00 börjar röstmottagarna räkna alla röster som avlämnats i vallokalen och alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Detta resultat kallas valnattsresultat. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.

Räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa medan den pågår på www.val.se 

Relaterat

Fråga Valmyndigheten
Valupplysningen: 020-825 825
Måndag–fredag 9.00–16.00