Valdistrikt och vallokaler

Heby kommun är en valkrets uppdelad i 6 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där röstning sker på valdagen.

Valdistrikt

Inför valår ska kommunen enligt vallagen 4 kap 17 § se över sin valdistriktsindelning. Kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på valdistriktsindelning.

I Heby kommun finns följande 6 valdistrikt:

  • Morgongåva
  • Västerlövsta Östra – Huddunge
  • Västerlövsta Västra – Enåker
  • Tärnsjö
  • Östervåla
  • Harbo

Vallokaler

I varje valdistrikt finns en vallokal. I lokalen sker röstning på valdagen. I en vallokal kan endast de väljare som hör till valdistriktet rösta. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler.

De lokaler som används som röstningslokaler eller vallokaler ska leva upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, säkerhet och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska inte användas om det finns andra alternativ på lokaler. Detta för att inte väljaren ska påverkas i samband med röstningen.

Vid valet till Europaparlamentet 2019 har valnämnden i Heby kommun beslutat att följande lokaler ska användas:

Valdistrikt – Vallokal

Västerlövsta västra/Enåker – Heby centralskola, Ljushallen
Västerlövsta östra/Huddunge – Heby centralskola, matsalen
Morgongåva – Kyrkans allrum (vid Rungården)
Tärnsjö – Tärnsjö skola
Östervåla – Fokus
Harbo – Birgittagården

Vilken vallokal som just du ska rösta i, står angivet på ditt röstkort.

Samtliga vallokaler har öppet kl. 08.00-21.00 på valdagen.
Kommunkontoret, Heby är det öppet för förtidsröstning kl. 08.00-21.00.

Vid röstning, både förtida röstning och röstning i vallokal på valdagen, måste man kunna legitimera sig. Vid förtida röstning måste även röstkort medtagas.

Har du ytterligare frågor om valet, kan du ringa valnämndens kansli 0224-361 11 eller Medborgarservice i Heby kommun på telefon 0224-360 00.

Relaterat

Fråga Valmyndigheten

Valupplysningen: 020-825 825
Måndag–fredag 9.00–16.00