Val till riksdag, region och kommun

Val till riksdag, kommun och landsting sker andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val i Sverige hålls 2022.

Att rösta är det viktigast verktyg du som medborgare har för att kunna påverka de politiska besluten som rör dig.

Relaterat