Riksdag, region och kommun

Riksdag

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Riksdagen har 349 ledamöter. Sveriges valsystem är proportionellt vilket innebär att antalet platser ett parti får i riksdagen står i proportion till antalet röster partiet får i riksdagsvalet. Varje plats i riksdagen motsvarar ett mandat. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Region

2017 bytte Landstinget i Uppsala län namn till Region Uppsala. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ och har 71 ledamöter. Region Uppsala ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Kommun

Det finns 290 kommuner i Sverige. Med kommun menas ett geografiskt avgränsat område för lokalt självstyre. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige i Heby kommun har 41 ledamöter. Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Mer information om de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Heby kommun finns i länken intill.

Relaterat