Vem har rätt att rösta?

Det är uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, som avgör om du har rösträtt och till vilket valdistrikt du hör.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Uppfyller du kriterierna för rösträtt blir du automatiskt upptagen i röstlängden. Valmyndigheten i Sverige hämtar uppgifterna från Skatteverkets register över folkbokföringen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Röstkort

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort hemskickat. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt i, vallokalens adress och öppettider.
Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Relaterat