Valdistrikt och vallokaler

Heby kommun är en valkrets uppdelad i 6 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där röstning sker på valdagen.

Valdistrikt

Inför valår ska kommunen enligt vallagen 4 kap 17 § se över sin valdistriktsindelning. Kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på valdistriktsindelning.

I Heby kommun finns följande 6 valdistrikt:

  • Morgongåva
  • Västerlövsta Östra – Huddunge
  • Västerlövsta Västra – Enåker
  • Tärnsjö
  • Östervåla
  • Harbo

Vallokaler

I varje valdistrikt finns en vallokal. I lokalen sker röstning på valdagen. I en vallokal kan endast de väljare som hör till valdistriktet rösta. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler.

De lokaler som används som röstningslokaler eller vallokaler ska leva upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, säkerhet och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska inte användas om det finns andra alternativ på lokaler. Detta för att inte väljaren ska påverkas i samband med röstningen.

Vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 har valnämnden i Heby kommun beslutat att följande lokaler ska användas:

Valdistrikt – Vallokal

Västerlövsta västra/Enåker – Heby centralskola, Ljushallen

Västerlövsta östra/Huddunge – Heby centralskola, matsalen

Morgongåva – Kyrkans allrum (vid Rungården)

Tärnsjö – Tärnsjö skola, Blå hallen

Östervåla – Fokus

Harbo – Birgittagården

Relaterat