Valnämnden i Heby kommun är lokal valmyndighet

Valnämnden i Heby kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden organiserar och genomför allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdagen, EU-parlamentet samt rådgivande folkomröstningar. Valnämndens uppgift är bland annat att utse röstmottagare, besluta om vallokaler och svara för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Den beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Ledamöter

Heby kommuns valnämnd består av 5 ledamöter och 5 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

Relaterat