Dialog och inflytande

Det finns flera sätt att få insyn i kommunens verksamhet och att vara med och påverka de beslut som fattas gällande kommunens utveckling.

  • Genom att rösta i de kommunala valen är du med och väljer de politiker som ska besluta i kommunen de följande fyra åren.
  • Lämna in en synpunkt genom att använda tjänsten Synpunkter och klagomål.
  • Ta kontakt med en politiker och framför din synpunkt eller åsikt.
  • Engagera dig i ett politiskt parti.
  • Genom att lämna in ett medborgarförslag så kan du som enskild person komma med förslag på förändring.
  • Allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
  • I planprocessens samrådsskede finns möjlighet att påverka utformningen av planen.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>