Dialog och inflytande

Det finns flera sätt att få insyn i kommunens verksamhet och att vara med och påverka de beslut som fattas gällande kommunens utveckling.

Rösta i kommunala val
Genom att rösta i de kommunala valen är du med och väljer de politiker som ska besluta i kommunen de följande fyra åren.

Lämna in en synpunkt
Synpunkter kan vara kritik och beröm men kan också vara ett förslag. Ett förslag som lämnas in i form av en synpunkt handlar ofta om enklare saker som kan utredas och/eller åtgärdas direkt av en tjänsteman. Exempelvis kan förslagen vara behov av en vägskylt på en gata, belysning vid ett övergångsställe eller information på kommunens hemsida.

Synpunkter handläggs oftast direkt av en tjänsteman på berörd förvaltning. Förvaltningen kan också välja att lyfta upp förslaget till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs. Lämna in en synpunkt genom att använda tjänsten Synpunkter och klagomål.

Kontakta en politiker
Ta kontakt med en politiker och framför din synpunkt eller åsikt.

Engagera dig i ett politiskt parti

Lämna in medborgarförslag
Genom att lämna in ett medborgarförslag så kan du som enskild person komma med förslag på förändring. När ett medborgarförslag lämnas in startas en politisk process. Beslut fattas först i kommunfullmäktige och lämnas sedan ofta över till nämnd eller kommunstyrelse som kan besluta om förslaget ska genomfröas eller ej.Beredningen kan ta upp till 12 månader.

Frågor som skickas in som medborgarförslag är oftast av mer omfattande karaktär och kan exempelvis handla om att kommunen behöver en ny policy eller göra en större investering.

Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.

Samråd
I planprocessens samrådsskede finns möjlighet att påverka utformningen av planen.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>