Medborgarförslag

Fri motionsrätt för alla medborgare i kommunen.

Alla som är folkbokförda i Heby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

I medborgarförslaget skriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslaget skall vara undertecknat med namn och adress. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera andra personer. Märk kuvertet ”Medborgarförslag”. Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden.

 Vad händer sedan?

Senast tio arbetsdagar före kommunfullmäktiges sammanträde måste ditt medborgarförslag ha inkommit till kommunkontoret för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten ”Anmälan av nya medborgarförslag”. Då har du möjlighet att vara med och själv presentera ditt medborgarförslag och fullmäktigeledamöterna har möjlighet att ställa frågor till dig om förslaget.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du sänder in ditt förslag med ovanstående personuppgifter godkänner du att Heby kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Detta görs för att du, och andra intressenter, skall kunna följa ditt ärende. Men även för att kommunfullmäktige skall kunna inbjuda dig som förslagsställare till sammanträdestillfället där ditt förslag kommer att tas upp och även till vidare diskussion och dialog. Du godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

 

Blankett

Skicka in ditt medborgarförslag till

Heby kommun
744 88 Heby
eller information@heby.se

Blanketten Medborgarförslag

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>