Kommunarkivet

Forskarplatser, utrustning, service och priser

Forskarplats kan beredas vid besök i kommunkontoret i Heby.
Flertal forskarplatser finns vid slutarkivet i Rungården, Morgongåva.
All utrustning och service finns i närheten av arkiven.
Priser för kopiering och avskrifter enligt fastställda taxor.

Historik, verksamhetsområde och inriktning

Kommunarkivet grundades 1971 och inrymmer de nuvarande kommunförvaltningarnas arkiverade handlingar.
Arkiven efter de kommuner som var föregångare till Heby förvaras i slutarkivet i Rungården, Morgongåva.
Efter beslut i Kommunfullmäktige 1986 så finns möjligheten att skänka, förvara eller deponera förenings-, företags-, person- och gårdsarkiv med anknytning till kommunens område.
Nu har 411 arkiv deponerats i eller skänkts till kommunen och de förvaras också i slutarkivet i Rungården, Morgongåva.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll

Material från fem sockenkommuner 1863-1951, två sockenkommuner 1863-1970, två stor-kommuner 1952-1970, Heby Stationssamhälle 1886-1899, Heby Municipalsamhälle 1900-1952 och Heby kommun från 1971.
Förenings-, företags- och folkrörelsearkiv från 1700-talet tills nu. En del fanor samt ett bildarkiv med för nuvarande ca 7500 bilder.

Speciella arkivalier och samlingar

Handskriven bok om Västerlövsta socken, skriven av Einar Pettersson 1929-1931.
Ett unikt forskningsarbete av Ingvar Idestam med avskrifter ur kyrkoböcker från Tierp, Harbo, Hedesunda, Huddunge, Nora, Österfärnebo och Östervåla socknar. Detta finns numera även på mikrofiche som kan beställas via SVAR i Ramsele.
Större arkiv med innehåll av kartor och ritningar är ”Torstuna Häradsallmännings”, ”Molnebo Bruks”, ”AB Westeråsmaskiners”, ”Tämnarens Sänkningsbolags” samt del av ”Olsson & Rosenlunds AB”.

Register och sökingångar

Arkiven är förtecknade efter allmänna arkivschemat.

Övrig information

Hela materialet är av lokalhistoriskt intresse.
Kommunarkiven ger information om självstyrelsens organisation och de lokala förhållandena efter 1862.
Arkiven från de lokala folkrörelseorganisationerna ger i första hand en möjlighet att rekonstruera föreningarnas egen historia men också värdefulla upplysningar om folkrörelsernas betydelse på det lokala planet.

Observera att för tillgång till föreningsarkiv krävs information om statusen först, då en del arkiv inte är offentliga. För tillgång till aktiv förenings arkiv, krävs besked av styrelsen till arkivet, vem som får ta del innan det medges av arkivet.

Kontakt

Ellinor Tegner
Arkivarie och registrator
0224-360 77
ellinor.tegner@heby.se

Anneli Danneby
Registrator
0224-362 51
anneli.danneby@heby.se

Rungårdsarkivet
0224-645 99

Öppettider
Forskare eller besökare ombedes att ringa först.

Besöksadresser
Kommunhuset
Tingsgatan 11, Heby
Rungården
Ramsjövägen 10, Morgongåva

Postadress
Heby kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>