G. Källströms stipendiefond

Ur G. Källströms stipendiefond utdelas studiestipendier till fortsatta studier utöver 3-års gymnasium för ungdomar bosatta inom Västerlövsta församling.

Ansökan om stipendier och medel sökes på fastställt formulär som kan erhålles i Kommunkontoret, Heby, tel. 0224-36000

Relaterat

Kontaktperson
Kenth Hansson, 0224-360 77