G. Källströms stipendiefond

Ur G. Källströms stipendiefond utdelas studiestipendier till fortsatta studier utöver 3-års gymnasium för ungdomar bosatta inom Västerlövsta församling.

Ansökan skall bifogas med studieintyg, och om sökanden önskas styrka ytterligare medsänd övriga handlingar. Ange även kontonummer samt clearing nummer för utbetalning.

Ansökan skall vara Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby tillhanda senast 15 oktober detta år.

Ansökan om stipendier söks på ansökningshandling i länk nedan.

Heby kommun meddelar att det i år inte finns några medel att söka ur Tigerhielmska invalidfonden, G. Källströms stipendiefond eller Heby kommuns hjälpfond som kommunen förvaltar.

Kontakt

Anneli Danneby
Registrator/arkivassistent
0224-362 51
anneli.danneby@heby.se