Förtroendemannaregister

Just nu uppdateras förtroendemannaregistret, förtroendevaldas uppgifter läggs i förtroendemannaregistret efter val i kommunfullmäktige. Förtroendevalda väljs i allmänna val eller utses av politiska nämnder. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Det är den förtroendevalda som själv avgör vilken kontaktinformation som visas på hemsidan. Om du söker en förtroendevald kan du söka efter namn i sökrutan överst till höger. Efternamnen är sorterade A-Ö
Namn Titel Telefon
Jan Alriksson
Jan Andersson
Elin Ångman
Florence Anvo
Carl-Otto Bergqvist
Tomas Bergström
Monica Brode
Gerd Carlsson
Håkan Collin
Jan Dagh
Peter Dozzi
Annelie Eklöv
Anneli Ellnebrant
Carl-Åke Elmersjö
Anders Eriksson 0707-94 07 76
Carola Eriksson
Jan Eriksson
Sven-Erik Eriksson Ordförande: kommunfullmäktiges revisorer 0292-502 75, 0705-50 02 75
Salima Fahad
Ulf Fahlstad 0224-606 37, 070-685 40 64
Sanne Flink
Mikael Funseth
Margaretha Gadde-Jennische
Ann-Christine Grattback Åkerblom
Toni Hietakuja
Göran Hillbom
Märta Ingvarsson
Rose-Marie Isaksson
Emilie Jansson
Mats Jennische
Mats Joelsson
Stig Johansson 0224-331 31, 070-722 84 29
Andreas Källberg
Kerstin Karlsson
Ann-Mari Karlsson
Marga Karttunen
Anders Kihl
Annika Krispinsson
Robert Ladyca
Isto Lahtinen
Karl-Arne Larsson
Maire Lautakoski 0224-921 40, 070-682 22 28
Joel Lindh
Bengt Löfling
Anne-Charlotte Mattsson 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige
Agnes Mattsson
Per Möller
Britt Nilsson
Leif Nilsson Revisorerna, ordförande 070-051 18 20
Olof Nilsson Ordförande: kommunfullmäktige, valberedningen
Kenth Nilsson
Timo Norrgård
Ingalill Ohlsson
Michael Öhman
Mats Michael Olsén
Thomas Österberg
Anders Pettersson
Dick Pettersson 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige / Vice ordförande: valberedningen
Carl Pilblad
Maud Plantin Kommunfullmäktiges revisor med undantag för överförmyndarverksamheten
Pär Rickman Vice ordförande: kommunfullmäktiges revisorer 0224-309 39, 070-640 05 29
Berith Röjerås
Bernt-Erik Rutström
Carina Schön 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen
Bernt-Ove Stenmark
Monica Stjernholm
Per Sverkersson
Larry Tallroth
Angelica Tegehall
Gudrun Wängelin Lernskog
Niclas Westerlund
Ewa Westling Olzon 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen
Mattias Widén
Ingela Wikander
Marie Wilén Ordförande: kommunstyrelsen
Maj Wineström
Erzsebét Wollein

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>