Vaccination Corona covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

National telephone line about the new corona virus in different languages. Call 08-123 680 00 to get answers to current questions about covid-19.

 

Vaccinationslokaler i Heby kommun 

Här hittar du svar på frågor om vaccination mot Corona covid-19 i Uppsala län

Telefonlinjer för vaccinationsfrågor

Här hittar du information och tidsplan kring vad som gäller för olika grupper i vaccineringen

Så går vaccinationen till

Mer information om Corona covid-19

National telephone line about the new corona virus in different languages

 

Vaccinationen delas in i så kallade faser.

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Fas 2 omfattar följande personer:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Fas 3 omfattar följande personer:

  • Du som är 60–64 år.
  • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
  • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

När fas 1-3 är genomgångna kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 64 år att erbjudas vaccination, det kallas fas 4.

Mer information

Kontakt
Frågor om vaccination i Uppsala län (ej tidsbokning)
Telefon: 018-617 45 40
Öppettider: vardagar 8.00–16.00

Allmänna frågor om covid-19
Telefon: 113 13
Öppettider: dygnet runt under årets alla dagar.

Information om vaccination på flera språk
Telefon: 08-123 680 00
Öppettider: 9.00–15.00