Vaccination Corona covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Här hittar du svar på frågor om vaccination mot Corona covid-19 i Uppsala län

Här hittar du tidsplan för vaccineringen i Uppsala län

Så går vaccinationen till

Mer information om Corona covid-19

Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län har börjat och kommer att ske löpande under det första halvåret av år 2021. Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

  • Du som är 60–64 år.
  • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
  • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 64 år att erbjudas vaccination, det kallas fas 4

Mer information