Vaccinationslokaler i Heby kommun

I Heby kommun finns två lokaler som används för vaccinering mot Corona covid-19 från och med fas 2. Lokalerna är Heby Folkets Hus och Lundahallen i Östervåla. Läs om vaccineringens olika faser här.

Heby Folkets Hus
Centralgatan 1
744 32 Heby

Karta

Folkets hus i Heby

Folkets hus i Heby

Lundahallen (Ishallen i Östervåla)
Sportvägen 3
740 46 Östervåla

Karta

Lundahallen i Östervåla

Lundahallen i Östervåla