Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som kan beskrivas som kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige i Heby har 41 ledamöter. Dessutom finns under den här mandatperioden 24 ersättare. Ersättare ska vara minst ¼-del av ordinarie antal ledamöter.

I kommunalvalet vart fjärde år väljer medborgarna sina representanter i kommunfullmäktige. För att kunna väljas måste man tillhöra ett politiskt parti och man måste själv vara röstberättigad. Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti har fått, de partiers om fått flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige lägger fast övergripande mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar bl. a. om:

  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • folkomröstning i kommunen

En grundläggande tanke i demokratiprojektet Öppna Heby är att de direktvalda medborgarföreträdarna, d.v.s. kommunfullmäktige, skall ha en stark och framträdande roll. Detta innebär att fullmäktige mer aktivt än tidigare skall delta i beredningen av frågor av mer politisk-strategisk natur och kunna diskutera dessa i tidiga skeden. Om medborgarnas inflytande skall kunna ökas måste dessa också ha möjlighet att framföra synpunkter och förslag i de tidiga beredningsskedena.

Mandatfördelning

Mandatfördelning för perioden 2014-11-01 till 2018-10-31 är:

Ordinarie Ersättare
(C) 8 (C) 4
(M) 4 (M) 2
(FP) 1 (FP) 2
(KD) 2 (KD) 2
(MP) 2 (MP) 2
(S) 14 (S) 7
(V) 2 (V) 2
(LP) 3 (LP) 2
(SD) 5 (SD) 3

 

Relaterat

 

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>