Kommunfullmäktiges revisorer

Revisionens roll

Kommunens revisorer är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt. Majoriteten av revisorerna, bland dem ordföranden, nominerades av oppositionen och övriga, bland dem vice ordföranden, av majoriteten.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnder och beredningars verksamhet, ekonomisk redovisning med mera.

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen.Varje år granskas kommunens årsredovisning och delårsrapport. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse.

Kommunrevisionen består av sju revisorer som till sin hjälp har sakkunniga biträden. Varje revisor är en egen myndighet och fullgör sitt uppdrag självständigt. Detta innebär att hen självständigt kan fatta beslut om att granska något, avge egna rapporter mm. .

Revisorerna sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdena protokollförs.

Kommunfullmäktiges revisorer

Leif Nilsson (S), ordförande

Maire Lautakoski (S)

Pär Rickman (S)

Ulf Fahlstad (LP)

Sven-Erik Eriksson (KD), vice ordförande

Stig Johansson (M)

Anders Eriksson (C)

 

Revisionen svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter.
Heby kommun, Revisionen, 744 88 Heby.

De förtroendevalda revisorerna skall biträdas av sakkunniga. Heby kommuns revisorer anlitar för detta KPMG, kontaktperson Anders Petersson 0709-81 20 69, 08-723 01 00    anders.petersson@kpmg.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>