Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner.