Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet enligt skollagen (2010:800) 2 kap 2 §. Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Utbildningsnämndens ansvarar för förskoleklass, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Det är även nämnden som ansvarar för svenskundervisning för invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20-åringar.

Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och uppdragsutbildning.

I sin verksamhet ska nämnden

– Bedöma behovet av respektive verksamhet

-Verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars, elevers och studerandes önskemål.

Ledamöter och ersättare
Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i nämnden finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i vänsterspalten.

Relaterat

Beredningen för skolfrågor ansvarar för de politiska besluten som rör frågor om barn, ungdomar och vuxenutbildning

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>