Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är utsedd av kommunfullmäktige och har till uppgift att hålla goda medborgarkontakter, utforma goda former för medborgardialog samt ge stöd till kommunstyrelse och nämnder i deras medborgarkontakter.

Demokratiberedningens arbete regleras i demokratiberedningens reglemente.