Ledamöter och ersättare, demokratiberedningen

Demokratiberedningens ledamöter, ersättare och regeringsrepresentanter för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 består av:

Ledamöter Ersättare Insynsrepresentanter
Olof Nilsson (S), ordförande Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)
Dick Pettersson (C), vice ordf. Jan Andersson (S) Ingela Wikander (KD)
Anne-Charlotte Mattsson (L) Karl-Arne Larsson (C)
Rose-Marie Isaksson (S) Carl-Åke Elmersjö (MP)
Marga Karttunen (SD) Mattias Widén (SD)