Ledamöter och ersättare, demokratiberedningen

Information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i demokratiberedningen finns i kommunens förtroendemannaregister. En länk till registret finns i högerspalten.