Förtroendemannaregister

Just nu uppdateras förtroendemannaregistret, förtroendevaldas uppgifter läggs in förtroendemannaregistret efter val i kommunfullmäktige.
Förtroendevalda väljs i allmänna val eller utses av politiska nämnder. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.   Förtroendevalda 2019-2022 Förtroendevalda i kommunfullmäktige 2019-2022
Om du söker en förtroendevald kan du söka efter namn i sökrutan överst till höger.
Kommunfullmäktiges revisorer finns under fliken kommunfullmäktige.
Efternamnen är sorterade A-Ö
Namn Titel Telefon
Niklas Ahlezon
Malin Åkesson Revisionsfirman Pwc
Peter Alm Revisionsfirman Pwc
Katarina Almquist Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Jan Alriksson
Gunilla Alriksson
Jan Andersson
Ulla-Britta Andersson Kommunala pensionärsrådet, PRO Vittinge
Elin Ångman
Florence Emma Anvo
Erik Backman
Håkan Bengtzon
Sanna Berggren
Carl-Otto Bergqvist
Wilhelm Bertilsson
Hans-Göran Björk
Carin Bolander
Barbro Brodin Kommunala pensionärsrådet, RPG Östervåla
Gerd Carlsson
Anna Carlsson
Håkan Collin
Jan Dagh
Peter Dozzi
Rasmus Edlund
Åsa Eklind
Anneli Ellnebrant
Carl-Åke Elmersjö
Sol Engström
Anders Eriksson
Carola Eriksson
Jan Eriksson
Sven Erik Eriksson Ordförande: kommunfullmäktiges revisorer
Camilla Eriksson
Ulf Fahlstad
Agneta Flink Kommunala pensionärsrådet, PRO Tärnsjö
Sven-Erik Flodström
Kristina Flodström
Curt Fogelin Kommunala pensionärsrådet, PRO Östervåla
Britt-Louise Fontaeus kommunala pensionärsrådet, PRO Östervåla
Mikael Forsberg
Helena Fransson
Mikael Funseth
Margaretha Gadde-Jennische 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Alvar Gahm Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Bengt Gårdenborg
Caroline Gille
Jan-Erik Grattback
Ann-Christine Grattback Åkerblom
Ann-Sofie Hååg
Gunilla Hamrin
Inga-Lill Hellgren
Toni Hietakuja
Göran Hillbom 1:e vice ordförande utbildningsnämnden
Ester Hillbom
Viktoria Högman
Erika Hortans
Tina Hultman
Yvonne Ingle
Inger Ingstedt
Rose-Marie Isaksson Ordförande utbildningsnämnden
Torbjörn Ivarsson
Emilie Jansson 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Pär Jansson
Mats Jennische Vice ordförande bygg- och miljönämnden
Mats Joelsson
Carl-Gunnar Johansson Kommunala pensionärsrådet, RPG Östervåla
Rune Johansson
Peter Johansson
Birgitta Johansson Kommunala pensionärsrådet, SPF Heby
Åsa Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Mattias Jonsson
Ruth Kallén Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Kerstin Karlsson Ledamot i kommunala pensionärsrådet, företrädare för samhällsbyggnadsnämnden
Ann-Mari Karlsson
Marga Karttunen
Anders Kihl Andre vice ordförande i utbildningsnämnden
Mats Köbin
Salima Korshed
Azad Korshed
Annika Krispinsson Ordförande vård- och omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet
Robert Ladyca
Karl-Arne Larsson Ordförande i Sociala utskottet
Sixten Larsson
Bo Larsson Ordförande Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, Kommunala pensionärsrådet, SPF Heby
Maire Lautakoski
Karin Lindberg
Joel Lindh
Marie Lindström
Bengt Löfling
Anne-Charlotte Mattsson 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige, Vice ordförande valnämnden
Agnes Mattsson
Sanne Flink
Per Möller Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Henrik Morell
Monika Morling Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Britt Nilsson
Leif Nilsson
Olof Nilsson Ordförande i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, demokratiberedningen och bygg- och miljönämnden.
Kenth Nilsson Ordförande valnämnden
Kim Nilsson
Sanna Nilsson
Ulf Nygren Vice ordförande, Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB,
Inga-Lill Ohlsson
Mats Michael Olsén
Olle Olsson
Rickert Olzon
Ronny Orvendal
Thomas Österberg
Berith Parmsäter
Birgit Persson Kommunala pensionärsrådet, PRO Vittinge
Lars Persson
Inga-Britt Persson
Tomas Persson
Ann-Christine Persson
Anders Pettersson Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Dick Pettersson 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige, vice ordförande: valberedningen och demokratiberedningen
Kristina Pettersson
Maud Plantin Kommunfullmäktiges revisor med undantag för överförmyndarverksamheten, Kommunala pensionärsrådet, PRO Tärnsjö
Anna Rejment Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Pär Rickman Vice ordförande: kommunfullmäktiges revisorer/kommunala pensionärsrådet, PRO Heby
Berith Röjerås
Göran Rolin
Bernt-Erik Rutström
Carina Schön 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen, ordförande personalutskottet Vice ordförande Sala Heby Energi AB, Vice ordförande Sala Heby Energi Elnät AB, Vice ordförande Heby Sala Bioenergiutvecklings AB (HESAB) Kontakta Heby kommun för beställning av tid för vigsel, 0224-36000.
Kent Sigfridsson
Daniel Steinmo 2:a vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Bernt-Ove Stenmark
Per Sverkersson 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Larry Tallroth
Angelica Tegehall
Jannie Teinler
Susanne Stamboulidou Tellebo
Bengt Thalin
Erik Torssander
Marie Tranell Kommunala pensionärsrådet, PRO Heby
Niclas Vesterlund
John Olov Vahlberg
Gudrun Wängelin Lernskog Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Ewa Westling Olzon 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen, Vice ordförande personalutskottet
Robin Wickberg
Mattias Widén
Henriette Widlund
Ingela Wikander 2:a vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
Marie Wilén Ordförande: kommunstyrelsen
Maj Wineström
Cecilia Wineström

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>